طراحی سایت
X
 1.  بسیج منابع از طریق خیرین برای انجام پروژه های دارای اولویت منطقه
 2. توانمندسازی و ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی و کارشناسان حوزه سلامت دانشگاه جهت مواجهه با خیریه‌ها و خیرین استان
 3. فرهنگ سازی جهت تبیین مقوله کار خیر در استان و ارزش گذاری بر مؤلفه مشارکت مردمی در حوزه سلامت
 4.  تعامل سازنده با خیرین سلامت و استفاده حداکثری از توان ایشان و سایر مؤسسات خیریه
 5.  مستندسازی و انتشارات
 6. همکاری در ایجاد بانک اطلاعاتی خیرین و واقفین حوزه سلامت
 7.  اجرای بسته تکریم و تجلیل از خیرین، شامل (ساخت فیلم، مستند، چاپ کتاب، برگزاری همایش تجلیل، اعطای نشان و ...)
 8. توانمندسازی خیرین جهت انجام کارهای تشکیلاتی و تأسیس مؤسسه خیریه
 9. سازماندهی فعالیت های خیر، شناسایی سرشاخه ها و ایجاد مدیریت یکپارچه مشارکت برای فعالیت های خیر در سطح استان
 10. تشکیل کانون ها و تشکل های خیریه مبتنی بر گروه ها و صنوف مختلف مثل کانون بانوان خیر، جوانان، اصناف
 11.  شناسایی گروه‌های داوطلب فعال در حوزه سلامت و تشکیل بانک اطلاعات آن‌ها
 12. بررسی و پیشنهاد مدل‌ها و روش‌های کار داوطلبانه در حوزه سلامت با تعیین مصادیق
 13.  برنامه ریزی جهت جذب داوطلب تخصصی مبتنی بر نیازهای حوزه سلامت
 14. کمک به ایجاد شبکه گروه های داطلب با علایق مشترک
 15. برنامه ریزی جهت آموزش و توانمندسازی گروه‌های داوطلب در حوزه های مختلف تخصصی
 16. اجرای دوره های آموزشی برای مؤسسات خیریه حوزه سلامت
 17. ایجاد شبکه خیریه استانی برای مؤسسات خیریه حوزه سلامت
 18. انجام پایش و ارزشیابی جهت رصد فعالیت های مؤسسات خیریه
 19. کمک به ایجاد مؤسسات خیریه با عضویت گروه‌های مرجع و خیرین شاخص در حوزه دارای اولویت وزارتخانه
 20. تعامل با نهادها و مؤسسات اجتماعی- اقتصادی جهت حمایت از مؤسسات خیریه
 21. برگزاری نشست‌های مستمر با گروه ها، نهادها و انجمن های مرتبط با مناطق و اقوام مختلف استان به منظور بسیج ظرفیت‌ها جهت توسعه زیرساخت های محلی حمایت از خیرین و امور خیریه
 22. گزارش عملکرد فصلی به ستاد وزارت
 23.  انجام سایر تکالیف و برنامه‌های محوله از معاونت اجتماعی وزارتخانه